My Dear Liar

My Dear Liar (2019)

Drama

Director: Shen Ao

My Dear Liar Vodly
Vodly Score: 8/10 from 2 votes
Release Date: 2019-11-08
Status: Released
Production Country: China

Casts

Dong Chengpeng
as Wu Hai
Liu Yan
as Yue Miaomiao
Zhang Zixian
as Zhong Zhenjiang
Peng Bo
as
Liu Gang
as

Crew

Production Hao Ning Executive Producer
Directing Shen Ao Director
Writing Shen Ao Writer

Similar Movies