Guangwen Bao

Biography:

Guangwen Bao is an actor.


Film Credits

狄仁杰之神都龙王 (2013)
as Apprentice to Wang Pu