Jianfeng Chen

Biography:

Jianfeng Chen is an actor.


Film Credits

狄仁杰之神都龙王 (2013)
as Huoyi's Man