Fanjie Meng

Biography:

Fanjie Meng is an actor.


Film Credits

狄仁杰之神都龙王 (2013)
as Huoyi's Man